ટહુકો - 24 Gunvant Shah દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટહુકો - 24

Gunvant Shah દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

ચોમાસામાં કાદવિયા રસ્તા ગરોળીના પેટ જેવા સુંવાળા બની જાય છે. સુંવાળપ આમે ભારે લપસણી હોય છે. વિજ્ઞાનમાં ઘર્ષણના નિયમો શોધાયા તેમાં લપસણા કાદવનો ફાળો રહેલો છે. આપણા રાજકારણીઓ ઘર્ષણમાં માને છે, પરંતુ તેઓ ઘર્ષણના નિયમો ભાગ્યે જ પાળે છે. ...વધુ વાંચો