ટહુકો - 23 Gunvant Shah દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટહુકો - 23

Gunvant Shah Verified icon દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

છ કરોડ ગુજરાતીઓ એક પ્રશ્ન પર વિચાર કરશે? પાળેલા કૂતરા સાથે માણસ અંગ્રેજીમાં વાત કરે તેનું કોઈ વાજબી કારણ ખરું? વાત માનીએ તેટલી નાની નથી. જો આપણા પર અંગ્રેજોને બદલે ફ્રેન્ચ પ્રજાનું શાસન હોત, તો આપણે કૂતરા સાથે ફ્રેન્ચ ...વધુ વાંચો