એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ - ૧૨ jagruti purohit દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ - ૧૨

jagruti purohit Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

હા હા અંબા માં તને પ્રોમિસ બસ આવે તો કઈ ખાયી લે પેહેલા। ખુશી અને નીરવ નાસ્તો કરવા બેસે છે। એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ -૧૨ ખુશી ફટાફટ એકી શ્વાસે ખાવા માંડે છે નીરવ એને જોઈ ને કહે ...વધુ વાંચો