લોહીના રોગ નો ઈલાજ Ridhsy Dharod દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

લોહીના રોગ નો ઈલાજ

Ridhsy Dharod દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

એક દિવસે એક અંદાજે પચાસેક વયના ભાઈ એક પ્રસિદ્ધ ડૉક્ટર ને મળવા ગયા.ડૉક્ટર ની સારવાર ખુબ જ પ્રસિદ્ધ હતી એટલે ભાઈ ને થયુ કે એમનો ઈલાજ અહીં પાકો થશે. એવી આશા અને અપેક્ષાઓ સાથે લઇ ભાઈ ડૉક્ટર પાસે આવ્યા. ડોક્ટરે ...વધુ વાંચો