એસેટ - ભાગ 1 SUNIL ANJARIA દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એસેટ - ભાગ 1

SUNIL ANJARIA Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

તેણી સાડીનો પાલવ લહેરાવી, આગળનો અને બાજુનો કમનીય દેહ ઉભાર દેખાય તેમ સહેજ ત્રાંસી થઇ, લોભામણું સ્મિત કરી ઉભી રહી ગઈ. “લાઈટ ફુલ. વ્હાઈટ કર્ટેઇન. કેમેરા ઓન. કલેપ પ્લીઝ.” ડાયરેક્ટરનો અવાજ ગુંજી ઉઠયો. ખટાક કરતો કલેપ બોર્ડ પછાડવાનો અવાજ ...વધુ વાંચો