સંધ્યા સૂરજ - પ્રકરણ - 8 Vicky Trivedi દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સંધ્યા સૂરજ - પ્રકરણ - 8

Vicky Trivedi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

હું બીચ પાર્ટીમાંથી ગુમ થઈ હતી. ત્યાં મારી સાથે બીજા પણ કેટલાક છોકરા છોકરીઓ હતા. અમે કોલેજ પીકનીક પર હતા. ઘણો સમય હું નહી મળી હોવ એટલે તેમણે કોલેજમાં જાણ કરી હશે અને કોલેજે મારા ઘરે ખબર કરી હશે. ...વધુ વાંચો