સસલાં-સસલીની પ્રેમ કહાની ( ૧.સસલીને પ્રેમ થયો ) status india દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સસલાં-સસલીની પ્રેમ કહાની ( ૧.સસલીને પ્રેમ થયો )

status india દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

સસલાનું કયાં કોઇ ઠેકાણું હતું !એ તો બસ સસલાનું જ દીવાનું હતું. સુંદરવન પશુ - પખી,વૃક્ષ,પહાડ,ફળ - ફૂલ અને સુંદર ઉપ વાનોથી ભરપૂર હતું. ત્યાં એક બીજા માટે દિલમાં અપાર લાગણીઓ વહેતી. સંકટના સમયે બધાં એકબીજાને મદદરૂપ થતાં ...વધુ વાંચો