તું અને હું MAYUR BARIA દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

તું અને હું

MAYUR BARIA દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

જ્યારે પ્રેમની વાત આવે તો કલાસમાં બધા સાવધાન થાય કેમ કે પ્રેમ આયો. ભલે ને એ રાધા-કૃષ્ણની કવિતા હોય, અરે ! ભાઈ પ્રેમ આયો.બાજુ વાળાને કોની મારે કે પ્રેમ આયો. લોકોને કોઈના લગ્નમાં રસ નથી, પ્રેમલગ્નમાં છે. પ્રેમ એ ...વધુ વાંચો