હેશટેગ લવ... - 2 Nirav Patel SHYAM દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

હેશટેગ લવ... - 2

Nirav Patel SHYAM Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

હેશટેગ લવ #LOVEભાગ -૨પહેલાં માળ ઉપર જ ત્રીજા નંબરનો રૂમ મારો હતો. મારા રૂમમાં કુલ ચાર બેડ હતાં, ત્રણ બેડ ઉપર થોડો થોડો સમાન રાખેલો હતો, અને ચોથો બેડ ખાલી હતો. તેની પાસે રાખેલા એક કબાટમાં તાળું ચાવી સાથે ...વધુ વાંચો