બસ સ્ટેન્ડ MAYUR BARIA દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

બસ સ્ટેન્ડ

MAYUR BARIA દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

"આજે પણ મોડું થઈ ગયું."સાગર બસ માટે ખૂબ જ ઝડપથી બસ સ્ટેન્ડ તરફ જતો હતો. હાંફતો-હાંફતો બસ સ્ટેન્ડ પર પહોંચ્યો."as every day, before two minutes."ત્યાં પહોંચીને સાગર મનમાં બબડયો.ત્યાં તો એને પેલી છોકરી યાદ આવી,તેને તરત જ બસસ્ટેન્ડના એ ...વધુ વાંચો