ટેકનોલોજીનો વિદ્યાર્થી જીવનમાં ઉપયોગ - 2 - વિવિધ ઉપયોગી ઉપકરણો સાધનો Goyani Zankrut દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટેકનોલોજીનો વિદ્યાર્થી જીવનમાં ઉપયોગ - 2 - વિવિધ ઉપયોગી ઉપકરણો સાધનો

Goyani Zankrut દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

તમને લાગશે કે સીધો ખર્ચ થાય એવું જ વાત કરી પરંતુ તેની પાછળ મારું માનવું છે કે જો તમારી પાસે ઉપયોગમાં લઇ શકાય એવા ઉપકરણો સાધનો જ નહિ હોઈ તો તમારું વાચેલું કદાચ ભૂલી પણ જવાશે અથવા તમે તેને ...વધુ વાંચો