નિમિષા દલાલ્ લિખિત નવલકથા વાર્તાસૃષ્ટિ

Episodes

વાર્તાસૃષ્ટિ દ્વારા નિમિષા દલાલ્ in Gujarati Novels
અંક પહેલો 'વાર્તાસૃષ્ટિ'ના પહેલા અંકમાં જાણીતા તેમજ નવોદિત વાર્તાકારોની અગિયાર વાર્તાઓ, એક અનુવાદ, એક આસ્વાદ, વ...
વાર્તાસૃષ્ટિ દ્વારા નિમિષા દલાલ્ in Gujarati Novels
પહેલી વાર્તા છે સુવરની ઓલાદ લેખક છે ભગવતીકુમાર શર્મા વાર્તાનો એક અંશ : ડુક્કરની સાથે હું જાતે મરી હોત તો ઠીક થાત. એ હરામ...
વાર્તાસૃષ્ટિ દ્વારા નિમિષા દલાલ્ in Gujarati Novels
વાર્તાસૃષ્ટિ અંક ત્રીજો આ અંકમાં બધાં નિમંત્રિત વાર્તાકારોની વાર્તાઓ છે. આ અંકમાં આમંત્રિત લેખકોની વાર્તાઓ તો છે જ એ ઉપર...
વાર્તાસૃષ્ટિ દ્વારા નિમિષા દલાલ્ in Gujarati Novels
વાર્તાસૃષ્ટિ અંક ચોથો સત્ય નો આકાર : હિમાંશી શેલત : વાર્તાનો એક અંશ : બારીમાંથી ઉજાસ દાખલ થયો કે નંદા સફાળી જાગી. ખાસ્સુ...