CHA CHA CHA the crystel iron - 5 books and stories free download online pdf in Gujarati

CHA CHA CHA the crystel iron - 5

ઇતની દૌલત કી ઐસી દસ્સો દુનિયા ખરીદી જા સકે. ઈતને હીરે જવાહરાત કી બસ પુછો મત!!
રુક્મા એ 'જી'ઉચ્ચાર્યો અને પેન પેડ બાજુ મા મુક્યા.

સુખવિંદર સીંગે કહ્યુ,રીપોર્ટ કે તીસરે પન્ને પર ડૉ આલ્બર્ટ લી કા નામ લીખા હૈ.જો ઈસ પુરી હીસ્ટ્રી મે અહેમ ભુમીકા નીભા ચુકે હૈ.
રેફરીજેટર કે તો દો અલગ અલગ સ્ટેજ પર આવીષ્કાર હુવે થે.જીસસે ઉસકે બારે મે કુછ કહે નહી સકતે,મગર હા એક બાત તય હો ચુકી થી કી પાની કો ઈતને(some)માઈનસ પે રખને સે ઉસકા બર્ફ ઝરુર બન જાતા હૈ.

રુક્મા એ યસ ને એક્સપ્રેસ કર્યો અને સુખી આગળ વધ્યા.
સુખવિંદરે કહ્યુ,ઉન દીનો ડૉક્ટર લી બર્ફીલે પહાડો કે ખોજ કર્તા થે,મેરા મતલબ હૈ,કુછ પુરાની દુનિયા કે પીછડે હુવે મલ્બો કે.
યાની કી ડૉ લી પહાડો કી ખુદાઈ કરકે યે જાનને કી કોશિશ કરતે થે કી ઉસ ઝમાને મે યહા કૌન સી બસ્તિ યા કબીલે હુવા કરતે થે.
રુક્મા એ ડિસ્ટર્બ ના કરવા વાળા ધીમા સ્વર મા કહ્ય,મોહેજદડો,હડપ્પા!!
જી,એક્સેટલી,મીસ રુક્મા.કુછ વૈસા હી.

રુક્મા એ 'જી' એક્રપ્રેસ કર્યો અને સુખવિંદર સિંઘ આગળ વધ્યા.
"ઐસા કહેને મે કોઇ જ્યાત્તિ નહી હોગી કી ઉસ દોર મે એક સાથ દો આવિષ્કાર હુવે થે.
એક તો પાની કો કુછ માઈનસ પે રખને સે ઉસકા બર્ફ બનતા હૈ ઔર દુસરા......."

રુક્મા ની ઉત્સુકતા વધી અને તેણે સુખવિન્દર સિંગ ના બ્રેક ને વશીભૂત કર્યો અને સુખવિંદર સિંઘ બોલ્યા,
મૈડમ,પાનીકો કુછ માઇનસ પર રખને સે ઉસકા બરફ બન જાતા હૈ,મગર ઉસી બર્ફ કો કુછ સાલો કે લીએ ઉસી માઈનસ પે અંધેરે મે રખા જાય તો.....
"તો......."!!
સુખવિંદર સિંઘ કહ્યું તો...... વો બર્ફ હાઇ ડેન્સીટી ગલાસ બન જાતા હૈ.
એક ઐસા બર્ફ જો દુબારા પાની નહી બનતા,એક ઐસા કાંચ જો લોહે સે ભી જ્યાદા સખત હોતા હૈ.
"યુ મીન અ ક્રિસ્ટલ?"
જી બિલકુલ અ હિલ ક્રિસ્ટલ.
અક્રક્સ બર્ફિલે પહાડો મેં એસા હોતા હૈ કી બર્ફ કા પાની બન ને કે બાદ વો પાની દરારો સે ગુઝર કે નીચે તક ચલા જાતા હૈ.ઔર સર્દી કે મૌસમ મે વો દુબારા બરફ બન જાતા હૈ.
ગરમીયા આને પર દરારો કી વો કુછ બર્ફ પીગલતી હૈ તો કુછ નહી.અબ જો નહી પીગલતી વો સાલો કે બાદ

ઉસી અંધેરે મે બર્ફ મે સે ક્રિસ્ટલ બન જાતી હૈ.
"જી બીલકુલ"
બરફીલી પહાડો મેં ભટકતે હુએ ડોક્ટર લી કો યે બાત માલુમ હુઇ ઔર ઉન્હોને યે કામ અપની પ્રયોગ શાલા મે કરના શુરુ કીયા.
દેખતે હી દેખતે ડોક્ટર લી કો અપને કામ મે સફલતા મીલને લગી ઓર ઉન્હોને હાઈડેન્સીટી કા એક ગ્લાસ બના દિયા.
જોકી 500 માઇનસ પે બના હુવા થા ઓર લોહે સે ભી જ્યાદા સખત.
"આપ કા મતલબ હૈ વો કાંચ કે દાને!!"
જી મિસ રુક્મા, શીપ મે સે મીલે વો ક્રિસ્ટલ ગ્રેન્યુઅલ્સ કે તાર કહીને કહી ઈસી કહાની સે જોડે હુએ હૈ.
રુકમાં એ કહ્યું,માફ કીજીએ સુખી સર મગર અભી તક કહાની શરૂ નહીં હુઇ.
સુખવિંદરસીંગે કહ્યું કહાની કો અભી બહોત દેર હૈ..પહેલે જરા કહાની કા બેગ્રાઉન્ડ સમજ લે. કહાની તો બહોત લાંબી હૈ.
"જી"
અને સુખવિંદર સિંઘ બોલ્યા,
ઇસસે પહેલે કી ડૉ લી અપની ફ્રાન્સીસી સરકાર કો ઈસ કે બારેમે બતાયે ઉનકી હત્યા હો ગઈ ઔર વો ફોર્મુલા કીસી ને ચુરા લી.
સુખવિંદરસીંગે અડધી મિનિટ સુધી રુકમાને જોઈ રાખી અને થોડુંક મન મા મુસ્કુરાયા્
અડધી મિનિટ ના અંતે રુકમાં બોલી કહાની થોડી થોડી પકડ મે આ રહી હૈ.મગર ઉસકા બીચ વાલા હિસ્સા સમજ કે બહાર હૈ.

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો