ગુજરાતી રોમાંચક વાર્તાઓ ફ્રીમાં વાંચો અને pdf ડાઉનલોડ કરો

ખોફ - 12
દ્વારા H N Golibar

12 એચ. કે. કૉલેજમાં આવેલા કૉલેજના મૅગેઝિન કાર્યાલયના કૉમ્પ્યુટરમાં, પચીસ વરસ પહેલાં ગૂમ થયેલી મંજરીના બૉયફ્રેન્ડનો ફોટો તેમજ એ ફોટા નીચે લખાયેલી એ બૉયફ્રેન્ડ વિશેની માહિતી વાંચીને ચોંકી ઊઠેલો ...