શિયાળામાં નહિં બારેય મહિના ખાવ ખજૂર upadhyay nilay દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

શિયાળામાં નહિં બારેય મહિના ખાવ ખજૂર

upadhyay nilay દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

ચોમાસું ચાલે છે અને ઠંડીના દિવસોની આમ તો હજુ ઘણી ય વાર છે. છતાં ય આપણે આજે ઠંડીમાં જ યાદ કરાતા ખજૂરની મસ્ત મજાની વાતો કરવી છે. આપણે ઠંડીમાં જ ખાતા હોઇએ છીએ પણ ખરેખર તો ખજૂર બારેય મહિના ...વધુ વાંચો