દિકરી એટલે પ્રેમનું ઝરણું અને દિલનું ઘરેણું Jaydeep Pandya દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

દિકરી એટલે પ્રેમનું ઝરણું અને દિલનું ઘરેણું

Jaydeep Pandya દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

આજના સમયની માંગ છે બેટી બચાવો બેટી વધાવો નહીં કે વધેરો.