આઇડિયાની ગંગોત્રી Jaydeep Pandya દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

આઇડિયાની ગંગોત્રી

Jaydeep Pandya દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

જમાનો હવે ક્રિઅેટીવીટીનો છે ત્યારે અવનવા આઈડયાં નોકરી કે ધંધામાં બઢતી અપાવી શકે છે. ત્યારે જીવનમાં અાગળ ધપવા એકથી અેક આઈડયા અહીં પ્રસ્તુત છે.