પ્રેમ કે બલિદાન Triku Makwana દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ કે બલિદાન

Triku Makwana Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

એક કવિએ કહેલ છે કે પ્રેમનો પંથ પાવક જ્વાળા છે. આ ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાર્તામાં તમે એવું જ કશુક અનુભવશો. પ્રેમ માં બલિદાનની કેમ જરૂર પડે છે ....હીર-રાંજા, લયલા - મજનું, રોમિયો - જુલિયેટ, કે પછી શ્રેણી- વિજાણંદની કહાની કેમ ...વધુ વાંચો