દે દામોદર દાળમાં પાણી ઠાકોર ભાઈ દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

દે દામોદર દાળમાં પાણી

ઠાકોર ભાઈ દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

દે દામોદર, દાળ માં પાણી..!! ”વાત વધી કોઈ વાત ને જાણી,દે દામોદર દાળમાં પાણી,નોતરાંમાં છે ગોટમગોટા;નોતર્યા નાના ને આવ્યા મોટા,વાટકા લાવ્યા એવડા મોટા,પીરસનાર ની ભૂલ દેખાણી,જેને લીધે થઇ છે ઘાણી,દે દામોદર દાળમાં પાણી,તાપ વધ્યો ને તપેલું ચીબું,ઉકળી દાળ ને ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો