વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 18 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 18 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

વાર્તાવિશ્વ -કલમનું ફલક ઇ - સામાયિક અંક – ૨૩ જાન્યુઆરી– ૨૦૨૩સંપાદક: દર્શના વ્યાસ 'દર્શ'સંપાદનમાં સમાવેલ કૃતિઓમાં નામ, વર્ણ, વ્યવસાય, સ્થાન અને ઘટનાઓ લેખકની કલ્પનાનું સર્જનછે. જીવિત કે મૃત વ્યક્તિઓ કે વાસ્તવિક ઘટનાઓ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની સામ્યતા જણાય તો ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો