આઇનસ્ટાઇનના સંશોધનપત્રમાં ખોટું શું હતું? Annu Chaudhary દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

આઇનસ્ટાઇનના સંશોધનપત્રમાં ખોટું શું હતું?

Annu Chaudhary દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

તાજેતરમાં ભૌતિકશાસ્ત્રનું નોબેલ પ્રાઈઝ જ્હોન ક્લોઝર, એલેન એસ્પેક્ટ, અને એન્ટોન ઝીલિંગરને મળ્યું છે. જેમાં ક્વાનતમ મીકેનીક્સની કેટલીક આશ્ચર્યજનક આગાહીઓનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇનની થીયરીને આપણે વિશાળકાય ખગોળીયપિંડ અને બ્રહ્માંડ ઉપર લાગુ પાડી શકાય છે. પરંતુ ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો