મહાભારત... એક અભ્યાસ. वात्त्सल्य દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મહાભારત... એક અભ્યાસ.

वात्त्सल्य દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

ભગવાન મનુ ના વંશ માં નહુષ નામે મહાન પરાક્રમિ રાજા થઇ ગયો. Lતેને 6 પુત્રો હતા.અને બીજાં નંબર ના પુત્ર યયાતીને ગાદી વારસ બનાવ્યો.મહાભારતનું મૂળ કહીએ તો આ રીતે છે, જે જાણવું પ્રત્યેક વ્યક્તિને જરૂરી છે.વિશ્વામિત્ર અને નૃત્યાંગના મેનકા ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો