ક્યાં લગી રહેશું અજાણ્યાં.........? वात्त्सल्य દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

ક્યાં લગી રહેશું અજાણ્યાં.........?

वात्त्सल्य દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રિય....heppy,. આપણી મુલાકાત એક ભાગ્યશાળી ભગવાનના ભેટ ધરેલા ભવભવનો સાથ ઝંખતા ભાઈબંધના ઘેર ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો