લિપસ્ટિક Bhanuben Prajapati દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

લિપસ્ટિક

Bhanuben Prajapati દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

વાત .... છે....લાલ લિપસ્ટિકની . રૂપાલી અને તેની સાથે બીજી ચાર છોકરીઓ માયા નગરીમાં કામ કરવા માટે આવી હતી તેમાં સૌથી નજીક ની મિત્ર હતી ધરા. વાત કરીએ રૂપાલી ની....રૂપાલી. એ એની લિપસ્ટિક નો ખજાનો એટલો ભેગો કર્યો હતો ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો