મોરપીંછ સંદિપ જોષી સહજ દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મોરપીંછ

સંદિપ જોષી સહજ દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

મોરપીંછ નાનકડી કાવ્યાને અચાનક પગના તળિયે કઈંક સળવળી રહ્યું હોય તેમ લાગ્યું, જાણે કોઈ હળવા હાથે ગલીગલી કરી રહ્યું હોય.... તેને એમ કે તેના બા અથવા ડેડી છે એટલે બંધ આંખેજ કહેવા લાગી પગનાં અંગુઠા પાસે ફેરવોને... કાવ્યા કહે ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો