જીંદગી ને પત્ર Mir દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

જીંદગી ને પત્ર

Mir દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

ઓ જીંદગી ! જરા તો થોભ. સમય તો આપ થોડો, વચલી પેઢીને વિચારવાનો, ક્યાંક માતા પિતા સાચવતાં, સંતાન દૂર ન જાય. હા, હું પત્ર લખું છું જીંદગીને કે જરા થોભી જા. માન્યું કે એ નિરંતર વીત્યા જ કરવાની પણ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો