ઉલ્કાપિંડ ની સફર PRANAV BHAVESHBHAI YAGNIK દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઉલ્કાપિંડ ની સફર

PRANAV BHAVESHBHAI YAGNIK દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

રચના પ્રાથમિક શાળા માં ધોરણ ૬ માં રમેશભાઈ પૃથ્વી વિશે અવનવી માહિતી આપતા હતા તે જ દરમિયાન ક્લાસ ના મનહર કે જે સૌથી આગળ પડતો વિદ્યાર્થી એ જ પ્રશ્ન નો મારો ચલાવ્યો અને પોતે હજી ગઈ કાલે જ વાંચેલ ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો