વસ્તુ જે છે નાની પણ તેના પરિણામો બહુ મોટા છે. પરમાર રોનક દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વસ્તુ જે છે નાની પણ તેના પરિણામો બહુ મોટા છે.

પરમાર રોનક દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો , આપણી દુનિયામાં ઘણીબધી મહત્વની વસ્તુઓ છે. પણ આપણે માત્ર મોટી વાતુને કે વસ્તુઓને જ વધુ મહત્વ આપીએ છીએ.proton અને neutron એ સૌથી સારા ઉદાહરણ છે. કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનેproton અને neutronક્યાં કારણે બનાવીય ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો