ડીયર જિંદગી... અમી દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

ડીયર જિંદગી...

અમી દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

ડિયર જિંદગી... જિંદગી તે લીધેલો વણાંક મારા માટે સબક હતો. ઉકેલું હું તારા અઘરા સવાલોને ત્યાં તું બીજી પરીક્ષા મૂકી દે. હવે હું જીવીશ તને સમજવાની કોશિશ જ નહીં કરું. ભરપૂર માણીશ તને, બધું ઇશ્વર પર છોડીશ. તું ખુલ્લી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો