ઈશ્વર ખુદ એક વિજ્ઞાન છે - જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને અલોંકીક વાતો Hemant Pandya દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈશ્વર ખુદ એક વિજ્ઞાન છે - જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને અલોંકીક વાતો

Hemant Pandya દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

વીચારતો બહું આવે છે... શું છે આ જગત , આપણે કયાંથી આવ્યા?સુર્યમંડળ ના બધા ગ્રહોની જેમ મંગળ અને પૃથ્વી છુટા પડેલ...પૃથ્વી કરતા કઈ ગણો મોટો મંગળ, પૃથ્વી તેની નાની બહેન કહેવાય છે..એક જ સોર્ય મંડળના એકજ જેવા ગૃણધર્મ ધરાવતા ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો