માર્સ Neelkanth Vyas દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માર્સ

Neelkanth Vyas દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

મંગળ ગ્રહ(માર્સ) કોણે શોધ્યો એ તો કહી ના શકાય કારણ કે તે નરી આંખે દેખી શકાય છે અને આ 'કાટ' જેવા અથવા લાલ રંગના ગ્રહને હજારો વર્ષોથી પૃથ્વી પર રહેતા માનવો જોતા આવ્યા છે. માર્સનો આ લાલ રંગ તેની ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો