રેકી - એક અધ્યયન - 2 Jitendra Patwari દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

રેકી - એક અધ્યયન - 2

Jitendra Patwari દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

⛑️ રેકી : એક અધ્યયન⛑️ લેખાંક : 2https://www.facebook.com/Self-Tune-In-274610603329454/⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️⛑️ ઇતિહાસ જાપાનથી શરૂ થયેલો રેકીનો ઇતિહાસ બહુ પ્રાચીન નથી. જે વિગતો પ્રાપ્ય છે તે મુજબ : ૧૯મી સદીની મધ્યમાં જાપાનમાં ક્યોટો શહેરમાં કોઈ એક ક્રિશ્ચિયન યુનિવર્સિટી હતી, કે જેના ડીન ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો