પાનખર- પ્રકૃતિનો વૈભવ C.D.karmshiyani દ્વારા કંઈપણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પાનખર- પ્રકૃતિનો વૈભવ

C.D.karmshiyani દ્વારા ગુજરાતી કંઈપણ

"પાનખર-પ્રકૃતિનો વૈભવ"******************* સમયચક્ર તો ચાલતું રહછે નિયતીના નિયમ મુજબ.જેના લીધે આપણે દિવસ-રાત,માસ- વર્ષ અને ઋતુનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આંગણામાંના કેટલાક વૃક્ષો,વેલાઓએ પોતાના પાન ઘરના ઉંબર સુધી ખરતાં મેલીને પાનખરની પધરામણીનો સંદેશો મોકલ્યો છે...!આ ખરેલા પાંદડાં ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો