રેકી - એક અધ્યયન - 1 Jitendra Patwari દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

રેકી - એક અધ્યયન - 1

Jitendra Patwari દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

પ્રાસ્તાવિક અતિ વિશિષ્ટ સંજોગોમાં વર્ષ 2001માં લખાયેલ આ મહાનિબંધ છે. તે સંજોગોનો અને રેકીના મહત્ત્વનો ખ્યાલ આવે તે માટે લખાણ સમયનું મૂળ પ્રાસ્તાવિક સંક્ષિપ્તમાં રજુ કરી, ત્યાર બાદ વિષયની શરૂઆત અહીં કરીશું. 2001થી હસ્તપ્રત તરીકે સચવાયેલ આ લખાણ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો