મહાભારત નો ગુમનામ યોદ્ધો જયપાલ સિંહ જાડેજા દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મહાભારત નો ગુમનામ યોદ્ધો

જયપાલ સિંહ જાડેજા દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

સવ્યસાચી અર્જુન દ્વારા સિંધુરાજ જયદ્રથ નો વધ થયેલો જોઈને અંગરાજ કર્ણે એના પર આક્રમણ કરી નાંખ્યું. અંગરાજ કર્ણ ને અર્જુન તરફ આવતો જોઈને પાંચાલ રાજકુમારો(યુધામન્યુ અને ઉતમૌજા) તથા સાત્યકિ કર્ણ તરફ આગળ વધ્યા. અંગરાજ કર્ણ ને પોતાની નજીક આવતો ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો