પ્રદૂષણ-એક વૈશ્ર્વિક સમસ્યા joshi jigna s. દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રદૂષણ-એક વૈશ્ર્વિક સમસ્યા

joshi jigna s. દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

પ્રદૂષણ-એક વૈશ્ર્વિક સમસ્યા દર વર્ષે 2 ડીસેમ્બરનાં વિશ્વ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ દિન ઉજવવામાં આવે છે, જેનો મુખ્ય ઉદેશ છે પ્રદૂષકોને નિયંત્રીત કરી પ્રદૂષણ ફેલાતો અટકાવવા માનવીમાં જાગ્રુતિ ફેલાવવી.આપણે જાણીએ છીએ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો