અભિપ્રાય - કેટલો પારકો કેટલો પોતાનો C.D.karmshiyani દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

અભિપ્રાય - કેટલો પારકો કેટલો પોતાનો

C.D.karmshiyani દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

........‘ તમે પેલી વ્યક્તિને ઓળખો છો ? તે કેવો માણસ છે ? આ વાક્યના બદલામાં કેટલા લોકો કેવા અભિપ્રાયો આપશે , અથવા એકરસખા અભિપ્રાયો આવશે કે કેમ “ અભિપ્રાય ! તે કહેવું મુશ્કેલ છે . અભિપ્રાયની બાબતમાં આપણે બહુ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો