બાળકોને સજા કરવી જોઈએ? - પ્રો. વિ. કે. શાહ Smita Trivedi દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બાળકોને સજા કરવી જોઈએ? - પ્રો. વિ. કે. શાહ

Smita Trivedi દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

થોડા સમય પહેલાં એક ઘટના સાંભળવા મળી. હાલમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. ત્રીજા ધોરણમાં ભણતા એક વિદ્યાર્થીએ લેસન કર્યું નહોતું. તેના શિક્ષકે એ અંગે વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું. એ બાબતે મમ્મીએ એના દીકરાને એટલો બધો માર્યો કે, તેના પડોશીએ આવીને ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો