ક્યા શિક્ષણનો મહિમા અને ક્યા શિક્ષણનું ગૌરવ? – દિવ્યેશ ત્રિવેદી Smita Trivedi દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ક્યા શિક્ષણનો મહિમા અને ક્યા શિક્ષણનું ગૌરવ? – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

Smita Trivedi દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

થોડા દિવસ પહેલા આપણી ઉજવણીશૂરી પ્રજાએ ‘શિક્ષક દિન’ ઊજવ્યો. સ્કૂલ કૉલેજોમાં એક દિવસ માટે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષક બની ગયા. કેટલેક ઠેકાણે ભાષણબાજીઓ થઈ. અને શિક્ષણનું નિકંદન કાઢી રહેલા થોડાક દંભીઓએ બરાડા પાડીને શિક્ષણનો મહિમા ગાયો. અને શિક્ષણના ગૌરવની છળકપટભરી વાતો ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો