કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 7 - છેલ્લો ભાગ VIJAY THAKKAR દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 7 - છેલ્લો ભાગ

VIJAY THAKKAR દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (7) કોરોના (૧૧) પુત્ર વિયોગ ચારુબહેન વ્યાસ સવિતાબેન તેમના પતિ ના અવસાન બાદ દીકરા સાથે અમદાવાદ રહેવા આવ્યા હતાં , આણંદ માં રહેતાં ત્યારે આજુબાજુનાં લોકો સાથે ખૂબ જ મનમેળ હતો।બધાં સાથે બેસીને ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો