જિંદગી નો મજા - કેરલ ગુજરાતી છોકરી iD... દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

જિંદગી નો મજા - કેરલ

ગુજરાતી છોકરી iD... દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

ના હવે કોઈ ઈચ્છા,ના હવે કોઈ તમન્ના, ના હવે ખુશી જોઈએ,ના હવે કોઈ ગમ,કયારેક પોતાની જાત ને ઓળખવા માટે પોતાના માટે જ થોડોક ટાઈમ આપવો પડે. આપણે પોતાને ટાઈમ તયારે જ આપીય જયારે અપડે કોઈ નાની ટુર પર જઈ. ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો