વિપ્રની વિદેશયાત્રા - નેપાળ પ્રવાસ - ૧૦ દીપક ભટ્ટ દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિપ્રની વિદેશયાત્રા - નેપાળ પ્રવાસ - ૧૦

દીપક ભટ્ટ દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ ~~~ કાઠમંડુના એ "રાજમહેલ"ના દરવાજે ગયા પછી હાલમાં ત્યાં બની ગયેલા "રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ"ને જોવા નહિ જવાનું એક કારણ રહ્યું "નેપાળના રાજમહેલમાં ખેલાયેલ ખૂની ખેલ" દરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય છેપહેલા આપણે સિક્કાની જાહેરમાં દેખાતી બાજુ જોઈ લઈએપછી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો