મને કેમ વિસરે રે.. Jayshree Patel દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

મને કેમ વિસરે રે..

Jayshree Patel દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

મને કેમ વિસરે(શીર્ષક) જીવનમાં વિટળાયેલા કેટલાક પાત્રોને મે કલ્પનાના રૂપે વાર્તા સ્વરૂપ આપ્યું છે.તેમાના મારી કલ્પનામાં નાનપણમાં જોડાયેલા પાત્રો ને જીવની ડાયરી રૂપે રચી છે..તેમાંથી ન વિસરનારા પાત્રો ને કેટલાક કલ્પના બની ...વધુ વાંચો