કોલેજના દિવસો અને પ્રેમ - ૯ વૈભવકુમાર ઉમેશચંદ્ર ઓઝા દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોલેજના દિવસો અને પ્રેમ - ૯

વૈભવકુમાર ઉમેશચંદ્ર ઓઝા દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

છેવટે મારે મારી માતા સાથે મારા પ્રેમ વિષે વાત થઈ તે મુજબ તેણે પિતાજી સાથે વાત કરી. મારા માતા-પિતા એ વાત જાણીને ખુશ થયા કે એ લોકોને જે મહેનત છોકરી ગોતવા માટે કરવાની હતી તે ઓછી થઈ. પણ તે ...વધુ વાંચો