કયારેક હસવું પણ કેવું કાઠું પડે Hemant Pandya દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

કયારેક હસવું પણ કેવું કાઠું પડે

Hemant Pandya દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

આ પણ એક સત્ય ધટના છે..મારી મુસાફરીનો અનુભવ છે..કોઈ જાતી સંપ્રદાય કે ધર્મ કે પ્રેદેશ માટે નથી...હું ભારતીય છું અને બધા ભારતીય આપણે એક છીએ..અહીયા લોકોની માન્સીકતા અને સમયે સરજેલ માનસીક પરીસ્થીતી ની આ વાત છે..ચારેક વર્ષ પહેલાની આ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો