એક ઓળખાણ-પોતાની જાત સાથે Dr kaushal N jadav દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ઓળખાણ-પોતાની જાત સાથે

Dr kaushal N jadav દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

"એક ઓળખાણ-પોતાની જાત સાથે"જ્યારે જીવનના કોઈ તબકકે વ્યક્તિ હતાશ થઇ જાય ત્યારે માત્ર ભગવાનની જ આશા એ જ બેઠો હોય છે.ઘણી વાર ઘણા સંબંધો પણ કંઈ કામ આવતા નથી.આવા સમયે માનવીએ પોતે જ પોતાનો સાથી બનવું પડે છે.એવું કહેવાય ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો