મિશન ચંદ્રયાન -S S-16 Shanti bamaniya દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મિશન ચંદ્રયાન -S S-16

Shanti bamaniya દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

દુનિયાના બીજા દેશો પોતાના અવકાશી સંશોધન પ્રકલ્પો માટે ઇસરોની પ્રોફેશનલ સેવાઓને લેતા થઈ ગયા છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા ને કારણે પૃથ્વી પર જીવન ગમે ત્યારે નષ્ટ થઇ શકે છે. માનવજાતને બચાવવી જરૂરી છે ..‌જેના માટે અન્ય ગ્રહ પર માનવ ...વધુ વાંચો