પહેલી - 4 યાદવ પાર્થ દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પહેલી - 4

યાદવ પાર્થ દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

ટીમ ને આરામ કરવાનુ કહીને ડો.નૌતમ ઐયરે પોતાના રૂમ તરફ ચાલવા લાગે છે, ભારે મન સાથે વિચાર મગ્ન બનેલા નૌતમ ઐયર ને મી. પ્રેસીડેન્ટ સાહેબ કહેલી વાતો યાદ આવવા લાગે છે, સામાન્ય અને સહજ પણે વાત માનવી એટલી ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો