માનવીને બચાવા જેનેટિક રસીની શોધ. Shanti bamaniya દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માનવીને બચાવા જેનેટિક રસીની શોધ.

Shanti bamaniya દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

નીલ અને કાજલ જૈનેટિક સાયન્સ ના બે વૈજ્ઞાનિક પતિ પત્ની છે. તેઓ કેન્ડીફારમ નામની દવા બનાવતી કંપની મા કામ કરી રહ્યા છે.આ કંપની માટે બેય વેજ્ઞાનિકો ડી .એન .એ.ને મિક્સ કરીને એક નવું જાનવર બનાવી રહ્યા છે જે આગળ ...વધુ વાંચો