જુઠ્ઠા દાદાજી Ashish દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

જુઠ્ઠા દાદાજી

Ashish દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

" જુઠ્ઠા દાદા "" સદીઓથી પ્રથા એજ પળાય છે..!! પથ્થરોથી પ્રેમ કેમ તોલાય છે ?"============" દાદા, તમે સાવ જુઠ્ઠા છો. " નિહાર નું શરીર ક્રોધથી કાંપતું હતું.માત્ર અઢી જ વર્ષના, યશ સાથે રમતાં-રમતાં, ઝઘડી પડેલા, પાંચ વર્ષના નિહારે , ...વધુ વાંચો